PHP 7 také u nás. SSL certifikáty zdarma pro všechny webhostingové tarify.

Obsah

Antispamový filtr

Na našich emailových serverech je provozován moderní antispamový systém Spamassassin. Tento systém v reálném čase prověřuje a analyzuje příchozí emaily. Analýza a filtrace probíhá pouze na těch účtech, na kterých je uživatelem antispamový filtr aktivován. Antispamový filtr lze zapnout nebo vypnout pro každou konkrétní emailovou adresu a lze jej také individualně nastavit. Pokud je systémem došlý email vyhodnocen jako spam (obtěžující nevyžádaná pošta), je tato zpráva zachycena systémem a je s ní naloženo dle volby konkrétního uživatele.

Upozornění

Jedná se o inteligentní systém, který rozeznává spam podle známých charakteristik a indicií. Z naší strany lze obecně ovlivnit, které emaily má systém za spam považovat a které nikoli. Vzhledem ke skutečnosti, že potřeby a názory jednotlivých uživatelů mohou být značně rozdílné, je systém nastaven tak, aby jako spam vyhodnocoval především vysloveně bezvýznamné a obtěžující informace, jako jsou například zprávy ze zahraničí inzerující pornografii, viagru a výrobky a služby, které mají pro standardního uživatele každopádně obtěžující charakter. Pokud se jedná o nevyžádanou poštu z oblasti českého internetu, jako např. nabídky od českých firem, jedná se dle našeho názoru o materiály, které mohou mít pro určité uživatele informační hodnotu a proto nejsou systémem vyhodnocovány jako spam, i když se jedná o nevyžádanou poštu. Pokud tedy např. nechcete dostávat informace od konkrétní firmy, máte obvykle možnost tuto skutečnost danému subjektu sdělit nebo pokud je to nereálné, můžete případně emailovou adresu, z které jsou Vám tyto informace zasílany přidat do "Black listu (černé listiny)" viz. níže.

Nastavení Antispamového fitru

Nejprve se musíte přihlásit do email administračního systému - viz. "Vstup do email administračního systému"

  1. Pokud jste se přihlásili ke konkrétnímu účtu, objeví se přímo Editace účtu. V tomto případě pokračujte bodem č. 4.
  2. V případě přihlášení prostřednictvím účtu "postmaster" klikněte v hlavním menu na "Přehled účtů".
  3. Klikněte na "Editovat účet" vedle příslušného účtu.
  4. V sekci "Antispamový filtr" zatrhněte položku "Zapnout antispamový filtr" pro aktivaci filtru.
  5. Další volby zadejte dle vlastního uvážení (viz. níže uvedený popis voleb
  6. Odešlete kliknutím na tlačítko "Odeslat"

Routing spamu

Zde můžete zvolit, jakým způsobem bude s emailem, který byl vyhodnocen jako spam naloženo:

Přesměrovat na jiný email - email vyhodnocený jako spam bude přesměrován na emailovou adresu, kterou zde zadáte. Je např. vhodné založit pro tento účel vyhrazenou emailovou schránku spam@vasedomena.xx, na kterou budete spam přesměrovávat. Následně pak jednou za čas můžete obsah této schránky překontrolovat, zdali do ní omylem nebyl přesměrován email, který za spam nepovažujete a po provedení kontroly obsah celé schránky vymazat.

Nechat stávající routing - emaily vyhodnocené jako spam budou doručeny do emailové schránky. V případě této volby je vhodné do kolonky "U spamu změnit předmět na" zapsat text, který bude u všech emailů vyhodnocených jako spam. Emaily budou tedy standardně doručeny do Vaší schránky, budete však mít lepší přehled v doručené poště

Smazat - všechny emaily, které budou vyhodnoceny jako spam bodou systémem smazány.

U spamu změnit předmět na

Viz. položka "Nechat stávající routing".

Spam level

Do této kolonky zapište hodnotu přísnosti hodnocení emailů. Zapisuje se hodnota od 0.0 do 10.0. (Pozor: pro oddělení desetinného místa použijte tečku ".", nikoli čárku ",". Tato hodnota značí počet trestných bodů. Jeli dosaženo této hodnoty, je email vyhodnocen jako spam. Systém analyzuje email a za každý znak resp. indicii, která je charakteristická pro spam, přidá emalu trestný bod. Pokud hodnota trestných bodů dosáhne hodnoty zapsané u této položky, je zpráva vyhodnocena jako spam. Čím nižší hodnota je zde zapsaná, tím přísnější filtrace a více zpráv vyhodnocených jako spam. Optimální hodnota pro standardní nastavení je "5.5" - "7.0".

Black list (Černá listina)

Pokud emaily z určité emailové adresy nejsou vyhodnoceny jako spam, ale přesto je nechcete přijímat, máte možnost do této kolonky zapsat emailové adresy, z kterých nechcete poštu přijímat. Více adres oddělte mezerou.

White list (Bílá listina)

Pokud emaily z určité emailové adresy jsou vyhodnoceny jako spam, ale přesto je chcete přijímat, máte možnost do této kolonky zapsat emailové adresy, z kterých chcete v každém případě poštu přijímat. Více adres oddělte mezerou.