PHP 7 také u nás. SSL certifikáty zdarma pro všechny webhostingové tarify.

Obsah

MySQL server

MySQL server je jedna z variant SQL databázového systému hojně využívaného predevším pro svoji rychlost a spolehlivost. Používá se především na internetových serverech pro potřeby ukládání dat webových aplikací. (více informací naleznete na http://www.mysql.com)

Adresy MySQL serveru

Tarif Online

Starší tarify Standard a ProfiMySQL a Čeština

MySQL server podporuje mnoho znakových sad. Pro správné fungování je potřeba správně nastavit znakovou sadu nejen u databáze a tabulek, ale i u samotných sloupců v tabulce. Dále je potřeba nastavit znakovou sadu pro komunikaci mezi php skriptem a MySQL serverem. To provedete pomocí následujícího kódu, který by měl být umístěn hned za funkcí MySQL_Connect nebo MySQL_Select_DB:


Pro tabulky ve znakové sadě utf-8:

mysql_query("SET character_set_client=utf8");
mysql_query("SET collation_connection=utf8_czech_ci");
mysql_query("SET character_set_connection=utf8");
mysql_query("SET character_set_results=utf8"); 

Pro tabulky ve znakové sadě cp1250:

mysql_query("SET character_set_client=cp1250");
mysql_query("SET collation_connection=cp1250_general_ci");
mysql_query("SET character_set_connection=cp1250");
mysql_query("SET character_set_results=cp1250");

Pro tabulky ve znakové sadě latin2:

mysql_query("SET character_set_client=latin2");
mysql_query("SET collation_connection=latin2_general_ci");
mysql_query("SET character_set_connection=latin2");
mysql_query("SET character_set_results=latin2");