PHP 7 také u nás. SSL certifikáty zdarma pro všechny webhostingové tarify.

Nastavení ftp klienta - CuteFTP

 1. V hlavním menu zvolte "File" => "Site Manager".
 2. V dialogovém okně klikněte ve stromové struktuře na položku "General FTP Sites".
 3. Klikněte na tlačítko "New ...".
 4. V dialogovém okně vyplňte potřebné údaje.
  • Label for site - libovolné pojmenování tohoto připojení.
  • FTP Host Adress - vyplňte název vaší domény ve formátu "ftp://domena.cz".
  • FTP site User Name - vyplňte uživatelské jméno, které vám bylo zasláno v přístupových údajích.
  • FTP site Password - vyplňte heslo, které vám bylo zasláno v přístupových údajích.
  • FTP site connection port - ponechte "21".
  • Pokud se chcete nyní připojit přes právě nastavený účet, klikněte na "Connect", jinak klikněte na "Exit".
   Soubor:konfigurace_cuteftp_2.gif
  • V některých případech bude třeba konzultovat další potřebné konfigurační údaje související s připojením Vašeho PC k Internetu. Typickým příkladem je např. nutnost nastavení udaje proxy serveru. Pro získání těchto konf. údajů kontaktujte Vašeho providera, případně správce Vaší počítačové sítě.
  • Pro zadání podrobnějších údajů konfigurace připojení v programu CuteFTP zvolte v hlavním menu položku "Edit" => "Settings..."