PHP 7 také u nás. SSL certifikáty zdarma pro všechny webhostingové tarify.

Tip! Chcete své stránky na Internetu ? Pořiďte si webhosting Online! Obsahuje vše, co potřebujete.


Nastavení pošty - Outlook (součást MS Office)

 1. V hlavním menu zvolte " Nástroje " => " Účty elektronické pošty"
 2. Zaškrtněte volbu "Přidat nový účet elektronické pošty" a klikněte na tlačítko "Další".
 3. Zaškrtněte volbu "POP3" a klikněte na tlačítko " Další".
 4. V dalším dialogovém okně uveďte následující údaje:
  • Zobrazovací jméno - Uveďte jméno, název firmy apod., např. "Karel Novák". Toto jméno se zobrazuje lidem, kterým jsou zprávy odesílány. Jestliže toto jméno zůstane nevyplněno, adresátům se zobrazí pouze e-mailová adresa.
  • Elektronická adresa - napište emailovou adresu nastavovaného účtu (např. karel.novak@domena.cz ). Pokud chcete, aby vám uživatelé, kterým zašlete zprávu prostřednictvím takto nastaveného účtu odpovídali na jinou adresu (např. na post.cz apod. ) vyplňte patřičnou adresu.
  • Server příchozí pošty - vyplňte " pop.domena.xx"
  • Server odchozí pošty - vyplňte " smtp.domena.xx" (Důležité informace k této položce naleznete také ve všeobecných informacích o nastavení email klientů.)
  • Uživatelské jméno - zadejte emailovou adresu v plnem tvaru, např. josef@domena.cz.
  • Heslo - zadejte heslo, které jste si zvolili při zakládání účtu. Pokud jste jej zapomněli, lze je nastavit v email administračním rozhraní (v tomto případě se musíte do administrace přihlásit jako "postmaster"). viz. - Změna hesla emailové schránky
   Image:konfigurace_outlook_xp_1.gif
 5. Zatrhněte volbu " Zapamatovat heslo "
 6. Klikněte na tlačítko " Další nastavení ".
 7. V záložce " Obecné " pojmenujte účet právě editovaný účet (interní pojmenování účtu pro lepší přehlednost ). Implicitně vyplněný název nebývá příliš výstižný.
  Image:konfigurace_outlook_xp_2.gif
 8. V záložce "Server pro odchozí poštu" zaškrtněte "Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření" a vyberte první volbu "Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty".
  Image:konfigurace_outlook_xp_smtp_autorizace.gif
 9. V záložce "Připojení" zvolte jaký druh připojení k internetu používáte.
  • Pokud se připojujete k internetu přes komutovnou linku prostřednictvím modemu, zaškrtněte v záložce "Připojit pomocí telefonní linky" a vyberte z rozbalovací nabídky připojení, které chcete pro právě konfigurovaný účet používat.
  • Pokud jste připojeni přes pevnou linkou, bezdrát, místní počítačovou síť, apod. zaškrtněte volbu "Připojit pomocí místní sítě (LAN)
   Image:konfigurace_outlook_xp_3.gif
 10. Dále můžete detailně upřesnit nastavení dle svých konkrétních potřeb.
 11. Klikněte na " OK "
 12. Volitelně můžete kliknout na tlačítko "Test nastavení účtu". Outlook provede odeslání a příjmutí zkušební zprávy.
 13. Klikněte na " Další "
 14. Klikněte na " Dokončit "
 15. Nyní můžete prostřednictvím právě nastaveného účtu odesílat a přijímat poštu.