PHP 7 také u nás. SSL certifikáty zdarma pro všechny webhostingové tarify.

Nastavení pošty - TheBat!

 1. V hlavním menu zvolte "Účet" => "Nový..."
 2. Do pole "Název účtu" pojmenujte účet libovolným interním názvem.
  Image:konfigurace_the_bat_1.gif
 3. Klikněte na "Dále".
 4. Celé jméno - uveďte jméno, např. "Karel Novák". Toto jméno se zobrazuje adresátům, kterým jsou zprávy odesílány.
  E-mailová adresa - napište celou emailovou adresu nastavovaného účtu (např. karel.novak@domena.cz ). Pokud chcete, aby vám uživatelé, kterým zašlete zprávu prostřednictvím takto nastaveného účtu odpovídali na jinou adresu (např. na "karel@post.cz" apod. ) vyplňte patřičnou adresu.
  Firma - uveďte název firmy apod., např. "ABC s.r.o.". Tento název se spolu s položkou "Celé jméno" zobrazuje adresátům, kterým jsou zprávy odesílány. Pokud by položky jméno ani firma nebyly vyplněny, adresátům se zobrazí pouze e-mailová adresa.
  Image:konfigurace_the_bat_2.gif
 5. Klikněte na "Dále".
 6. Odchozí server (SMTP) - vyplňte "smtp.domena.xx" (Důležité informace k této položce naleznete také ve všeobecných informacích o nastavení email klientů.)
  Příchozí server (POP3 / IMAP4) - vyplňte "pop.domena.xx"
  Image:konfigurace_the_bat_3.gif
 7. Klikněte na "Dále".
 8. Jméno - zadejte emailovou adresu v plném tvaru, např. karel.novak@domena.cz.
  Heslo - zadejte heslo, které jste si zvolili při zakládání účtu. Pokud jste jej zapomněli, lze je nastavit v email administračním rozhraní (v tomto případě se musíte do administrace přihlásit jako "postmaster"). viz Změna hesla emailové schránky
  Image:konfigurace_the_bat_4.gif
 9. Klikněte na "Dále".
 10. V následujícím dialogovém okně zaškrtněte volbu "ne".
  Pouze pokud budete chtít zkontrolovat nastavení nebo podrobněji nastavit další volby, které nejsou bezpodmínečně nutné k základní funkčnosti účtu, zaškrtněte "ano".
  Klikněte na "Dokončit".
  Image:konfigurace_the_bat_5.gif
 11. Nyní můžete prostřednictvím právě nastaveného účtu odesílat a přijímat poštu.