PHP 7 také u nás. SSL certifikáty zdarma pro všechny webhostingové tarify.

Nastavení pošty - Thunderbird

Konfigurace pošty v emailovém klientovi Thunderbird se provádí ve dvou krocích - nastavení smtp serveru pro odesílání pošty a nastavení pop3 serveru pro příjem emailů.

1. Konfigurace SMTP serveru pro odesílání pošty

 1. V hlavním menu zvolte "Nástroje" => "Nastavení účtu".
 2. V levém sloupci vyberte "Server odchozí pošty (SMTP)".
 3. V pravé části okna klikněte na tlačítko "Přidat...".
  • Název serveru - jakýkoliv název, např. "smtp.VaseDomena.cz".
  • Adresa serveru - vyplňte "smtp.VaseDomena.cz".
  • Port - ponechte 25.
  • Použít jméno a heslo - zaškrtněte.
  • Jméno uživatele - zadejte emailovou adresu v plnem tvaru, např. karel.novak@VaseDomena.cz.
  • Použít zabezpečené spojení (SSL) - můžete ponechat standardně vybrané políčko "Pokud je dostupné TLS".
   Image:konfigurace-thunderbird-smtp-server.gif
 4. Klikněte na "OK".
 5. Pokud nechcete pokračovat v přidávání účtu, můžete kliknout znovu na "OK".


2. Konfigurace pop3 serveru pro příjem emailů

 1. Pokud jste při přidávání smtp serveru zavřeli okno "Nastavení účtů", pak v hlavním menu zvolte "Nástroje" => "Nastavení účtu".
 2. Pod levým sloupcem klikněte na "Přidat účet..." - otevře se "Průvodce vytvořením účtu".
 3. Vyberte "E-mailový účet".
  Image:konfigurace-thunderbird-1.gif
 4. Klikněte na "Další".
 5. Nyní se nacházíme v okně pojmenovaném "Identita", v něm uveďte následující údaje:
  • Vaše jméno - Uveďte jméno, název firmy apod., např. "Karel Novák". Toto jméno se zobrazuje lidem, kterým jsou zprávy odesílány. Jestliže toto jméno zůstane nevyplněno, adresátům se zobrazí pouze e-mailová adresa.
  • E-mailová adresa - napište emailovou adresu nastavovaného účtu (např. karel.novak@domena.cz).
   Image:konfigurace-thunderbird-2.gif
 6. Klikněte na "Další".
 7. Nyní se nacházíme v okně pojmenovaném "Informace o serveru", v něm uveďte následující údaje:
  • Vyberte typ serveru pro příchozí poštu - vyberte "POP".
  • Příchozí server - vyplňte "pop.VaseDomena.cz".
  • Použít globální Doručenou poštu (ukládat v Místních složkách) - nechte zaškrtlé, pokud chcete poštu z více účtů ukládat do společné složky, v opačném případě bude mít tento účet vlastní vyhrazené složky.
   Image:konfigurace-thunderbird-3.gif
 8. Klikněte na "Další".
 9. Nyní se nacházíme v okně pojmenovaném "Uživatelské jméno", v něm zadejte:
  • Jméno uživatele - zadejte emailovou adresu v plnem tvaru, např. karel.novak@VaseDomena.cz.
   Image:konfigurace-thunderbird-4.gif
 10. Klikněte na "Další".
 11. Nyní se nacházíme v předposledním okně průvodce pojmenovaném "Název účtu", v něm zadejte:
  • Název účtu - pojmenujte účet jakýmkoliv jménem (jedná se čistě o interní pojmenování účtu pro lepší přehlednost).
   Image:konfigurace-thunderbird-5.gif
 12. Klikněte na "Další".
 13. Nacházíte se v posledním okně průvodce, kde si můžete zkontrolovat vyplněné údaje. Pokud vše souhlasí, klikněte na "Dokončit".
 14. Můžete zavřít okno "Nastavení účtu" kliknutím na "OK".
 15. Nyní by měla být vaše pošta správně nakonfigurována.

Poznámka

V žádném průvodci se nezadává heslo, k zadání hesla budete vyzváni při prvním pokusu o stáhnutí čí odeslání pošty.