PHP 7 také u nás. SSL certifikáty zdarma pro všechny webhostingové tarify.

Obsah

Platby za provoz služeb (webhosting, registrace domény apod.)

Jak probíhá platba za poskytované služby

Platba za poskytované služby probíhá vždy předem na dané platební období, jehož délku si zákazník zvolí v objednávce. Délku platebního období lze měnit. V případě požadavku změny platebního období kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

Přechod mezi jednotlivými modely služeb

Pro změnu tarifu poskytovaných služeb kontaktujte obchodní oddělení na podpora@internetpartner.cz.

Při přechodu z nižší nabídky na vyšší je za období ode dne změny do konce aktuálního platebního období vyúčtován příslušný cenový rozdíl dle platného ceníku.

Při přechodu na nižší tarif probíhá změna ke konci platebního období. Změnu na nižší nabídku je tedy vhodné provést před začátkem dalšího platebního období.

Jak ukončit provoz služeb

V případě potřeby ukončit poskytování hostingových služeb je nutná autorizace oprávněné osoby. Pokud tedy není na základě vzájemné dohody stanoven jiný postup, je nutné zaslat písemnou formou požadavek na ukončení poskytování služeb podepsaný oprávněnou osobou.

V případě potřeby kontaktujte naše obchodní oddělení na emailu podpora@internetpartner.cz nebo tel. císle 495220413.