PHP 7 také u nás. SSL certifikáty zdarma pro všechny webhostingové tarify.

Obsah

Technické informace

Správa hostingového systému

Veškeré části našeho hosting systému jsou pod naším nepřetržitým 24 hodinovým dohledem a správou. V každé denní či noční době jsme připraveni řešit jakékoliv situace.

Umístnění hostingového systému

Hosting systém je umístněn v blízkosti centrálního peeringového centra v Praze ve speciálně tomuto účelu upravených a klimatizovaných prostorách. Samozřejmou sočástí těchto prostor jsou také filtrační a záložní generátory elektrické energie.

Konektivita hostingového systému

Připojení je realizováno přímo do páteřní optické sítě dle schématu. Kapacita a systém konektivity je navržen a realizován tak, aby v plné míře pokrýval veškeré potřeby hosting systému včetně odpovídající rezervy. Konektivita je s předstihem navyšována dle kapacitních potřeb na přenos dat.

Image:konekt.jpg
Zálohování dat

K zálohování dat a jejich ochraně před poškozením je využíváno systému dvou nezávisle na sobě fungujících řešení. První částí ochrany dat je využívání vyspělého a velmi inteligentního serverového systému diskového pole RAID. Prostřednictvím technologie RAID jsou veškerá data ukládána současně na více nezávisle na sobě fungujících diskových jednotek, což vede jednak ke zvýšení výkonnosti a především pak vysoké bezpečnosti uložených dat. Kromě tohoto zálohování v reálném čase je ochrana samozřejmě doplněna o klasické intervalové zálohování s externím umístěním záložních dat.

Upozornění pro zákazníky!

Zajišťujeme vysokou bezpečnost dat, nepřebíráme však odpovědnost za případnou ztrátu, která je způsobena samotným jednáním uživatele. Pokud si například uživatel sám omylem smaže svá data apod., neneseme za tuto situaci žádnou zodpovědnost.