PHP 7 také u nás. SSL certifikáty zdarma pro všechny webhostingové tarify.

Zřízení a provoz domén III. řádu

Domény III. řádu (např. obchod.firma.cz) se zřizují v hostingovém administračním centru. Zřízením subdomény se v datovém prostoru v adresáři /3dom vytvoří příslušný podadresář, do kterého pak lze nakopírovat data pro předmětnou subdoménu.

Poznámky

  • Každá doména III. řádu je zřízena s i bez prefixu "www.", tzn. www.obchod.firma.cz a obchod.firma.cz budou odkazovat do stejného prostoru.
  • V dříve nabízených tarifech Standard, Profi a Web se domény III. řádu zřizují vytvořením adresáře v adresáři /3dom.

Příklady

info.domena = /3dom/info
www.info.domena = /3dom/info

jine.info.domena = /3dom/jine.info
www.jine.info.domena = /3dom/jine.info