PHP 7 také u nás. SSL certifikáty zdarma pro všechny webhostingové tarify.

Jak začít využívat WWW služby

WWW služby slouží k provozu internetových www stránek a aplikací. Zprovoznění Vašich www stránek probíhá nakopírováním souborů do datového prostoru, který je přidělěn v rámci zřízených www služeb. Pro přístup k tomuto prostoru je třeba znát přístupové údaje (jméno heslo apod.).

K datovému prostoru lze přistupovat dvěma způsoby - prostřednictvím FTP nebo prostřednictvím webového rozhraní.

Pokud má být k datovému prostoru přistupováno prostřednictvím "FTP" pak je také nutné mít nainstalovaný některý z ftp klientů (viz. sekce FTP klienti a konfigurace - Total Commander, CuteFTP).

V případě web přístupu není třeba žádné dodatečné programové vybavení, přístup je realizován prostřednictvím standardního www prohlížeče (viz. WebFtp - webový přístup k FTP).

Pokud využíváte balíček služeb, který již obsahuje www služby, není třeba pro započetí jejich využívání činit žádné další kroky. Všechny potřebné údaje Vám byly doručeny emailem již po odeslání Vaší objednávky na tyto služby.

Pokud nemáte "www" služby obsaženy v tarifu, který využíváte, musíte nejprve provést změnu tarifu služeb. Tuto změnu lze provést v hostingovém administračním centru.